Thursday, 24/06/2021 - 13:16|
CHUNG SỨC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 2/9.

chuyên đề Hóa học năm học 2020-2021

chuyên đề Hóa học năm học 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT SÔNG CÔNG

TRƯỜNG THCS BÌNH SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

          Bình Sơn, ngày 26 tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH TRIỂN CHUYÊN ĐỀ MÔN SINH HỌC TỔ SINH HÓA ĐỊA

Năm học 2019 - 2020

 

 
 

 

Căn cứ Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông; Thông tư số 31/2011 ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS; Thông tư số 32/2011 ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học; Thông tư số 33/2011 ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Giáo dục thường xuyên; Thông tư số 36/2011 ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non;

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2012 về việc ban hành các chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục; Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Công văn số 389/NGCBQLCSGD-NG ngày 28/3/2017 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục về việc hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017 - 2018 và các năm học tiếp theo;

Căn cứ hướng dẫn số 618/PGDĐT-GDTrH ngày 30/9/2020  về kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ GDTHCS năm học 2020- 2021 của Phòng GDĐT Sông Công

Căn cứ Kế hoạch số 172/KH -THCS BS kế hoạch chuyên môn ngày 1/10/2020 của Trường THCS Bình Sơn.

  Tổ chuyên môn Sinh - Hóa - Địa xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề môn Hóa học năm học 2020- 2021 như sau:

I. Mục đích

1. Đối với giáo viên:

- Tạo môi trường học tập trao đổi với nhau về kiến thức, kĩ năng giảng dạy môn Hóa học. Từ đó bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực Chuyên biệt của môn Hóa học theo yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

- Giúp giáo viên: Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng kiến thức môn Hóa học; năng lực tự đánh giá hả năng giảng dạy môn Hóa của bản thân và đánh giá đồng nghiệp ; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng Giáo dục và Đào tạo và của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Động viên, khuyến khích kịp thời giáo viên nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, đưa ra những phương pháp và kĩ thuật dạy học môn Hóa học hay nhằm phát huy năng lực tự học của học sinh.

2. Đối với học sinh

- Đảm bảo cho tất cả các đối tượng học sinh đều tham gia vào các hoạt động học tập môn Hóa học.

- Các học sinh đều chủ động hoạt động để tìm tòi kiến thức môn Hóa học dưới sự hướng dẫn của viên.

- Giúp các em rèn được một số kĩ năng môn Hóa học. Tự tin trước đám đông. Giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, tu dưỡng đạo đức góp phần làm thay đổi cách học của học sinh trong giai đoạn hiện nay. Nâng cao chất lượng giáo dục môn Hóa nói riêng các môn khác nói chung.

II. Nội dung triển khai                     

-Tên chuyên đề: HƯỚNG DẪN HỌC SINH VIẾT CÔNG THỨC HÓA HỌC KHI BIẾT HÓA TRỊ

- Địa điểm: Tổ Sinh hóa  và phòng nghe nhìn

Bảng phân công nhiệm vụ

Thời lượng

Tiết ppct

Người thực hiện

Phụ trách máy

Viết biên bản

Tham gia xây dựng

Thời gian thực hiện lần 1

Thời gian thực hiện lần 2

Ghi chú

45 phút

 

14

Triệu Thị Dung

Lê Văn Tuyên

Hoàng Thị Tuyết

Tất cả các gv có chuyên môn Hóa

29/10/2020

5/11/2020

 

III. Nội dung thực hiện

  1. Buổi 1 ngày 29/10/2020

- Đ/c Dung báo cáo trước tổ về kế hoạch đã biên soạn

- Các đồng chí trong tổ góp ý

+ Thời lượng

+ Phương pháp kĩ thuật

+ Cách chia nhóm

+ Khâu tổ chức

+ Dự kiến những thuận lợi và khó khăncủa học sinh khi tham gia chuyên đề môn Hóa học cấp tổ năm học 2020-2021

+ Người dự ngồi ở vị trí nào.

- Đồng chí tổ trưởng chốt lại những nội dung đã thảo luận và yêu cầu các giáo viên cùng chỉnh sửa giáo án.

- Đồng chí tổ trưởng triển khai kế hoạch thực hiện giờ dạy thể nghiệm

2. Buổi 2 ngày 5/11/2020

- Dạy thể nghiệm bài: HƯỚNG DẪN HỌC SINH VIẾT CÔNG THỨC HÓA HỌC KHI BIẾT HÓA TRỊ

-Thảo luận giờ dạy

+ Thành công

+ Tồn tại

+ Nguyên nhân

+ Biện pháp khắc phục

- Thống nhất phương pháp giảng dạy chung cho môn Sinh học

         PHÊ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

 

 

 

HT.Phạm Thị Thanh Lương

TỔ TRƯỞNG CM

 

 

 

                    Trịnh Thị Vui

 

Tác giả: Triệu Thị Dung
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Hôm qua : 7
Tháng 06 : 334
Năm 2021 : 2.975