Thursday, 24/06/2021 - 12:37|
CHUNG SỨC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 2/9.

Bài giảng toán 9

Bài giảng toán 9

Ngày soạn: 25/03/2021

 Ngày giảng:29/03- 01/04/2021

Tiết 58-59: LUYỆN TẬP

A. Mục tiêu:

a. Mục tiêu chung:

- KT: Củng cố công thức nghiệm, công thức nghiệm thu gọncủa phương trình bậc hai 1 ẩn.

- KN: Giải được phương trình bậc hai 1 ẩn bằng công thức nghiệm.

- TĐ: Rèn tính cẩn thận, chính xác. Tích cực chủ động làm bài tập

- Năng lực hướng tới: Tư duy, tính toán, trình bày. Giải quyết vấn đề.

b. Mục tiêu HS KT:

- KT: Củng cố công thức nghiệm, công thức nghiệm thu gọncủa phương trình bậc hai 1 ẩn.

- KN: Giải được phương trình bậc hai 1 ẩn bằng công thức nghiệm.

- TĐ: Rèn tính cẩn thận, chính xác. Tích cực chủ động làm bài tập

- Năng lực hướng tới: Tư duy, tính toán, trình bày.

B. Chuẩn bị: SGK. Bảng phụ, phiếu học tập

C. Tiến hành dạy học:

1. Ổn định lớp. Sĩ số:

9B

 

9D

 

  1. Kiểm tra bài cũ.

GV nêu yêu cầu kiểm tra.

Học sinh 1: làm b18(d) SBT.3x2 – 6x + 5 = 0.c. 4x2 + 4x + 1 = 0.

GV đánh giá cho điểm.

Học sinh 2 làm b18 (c).

  1. Bài mới

Hoạt động của thầy và trò

HĐ của HS KT

Nội dung bài

 

 

 

 

 

 

GV yêu cầu cả lớp làm sau đó gọi 2 học sinh lên bảng thực hiện mỗi học sinh 1 ý.

 

 

 

 

Học sinh dưới lớp làm xong theo dõi bài của bạn và so sánh cách làm + kết quả

GV đánh giá cho điểm.

 

 

 

 

Theo dõi

Tính toán

 

Ghi chép

Bài 1: Giải các phương trình:

a. 4x2 – 6x -  = 0.

b. 4x2 – 2(1 + )x += 0

Bài làm:

a. PT: 4x2 – 6x -  = 0.

a = 4; b = - 6; c = -

Xét D = (-6)2 + 4.4.  = 36 + 16>0

= = = 4+2

Phương trình có 2 nghiệm phân biệt.

x1===

x1===

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV cho học sinh ghi đề bài.

Cho học sinh nêu cách làm.

 

 

Gọi 1 học sinh trả lời phần xác định k.

 

 

HS có ý kiến khác không( Rút gọn cả 2 vế của pt cho 2)

 

 

Ghi chép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo dõi

 

Ghi chép

Tính toán

b.  PT có hai nghiệm phân biệt.

 

D = -2(1 + ) 2- 4.4.

 

         = 4.(4 + 2) – 16.

         = 16 + 8. - 16.= 16 - 8>0

PT có 2 nghiệm phân biệt.

x1=

x2=

 

Bài 2: Cho PT : 2x2 + 8x + k = 0          (1)

có 1 trong các nghiệm bằng 3. Xác định k và tìm nghiệm còn lại.

Bài làm:

Với x = 3 thì PT (1) trở thành.

18 + 24 + k = 0   k = - 42.

Với k = - 42 thì PT (1) trở thành:

2x2 + 8x – 42 = 0.

Xét D = 64 + 4.2.42 = 400 > 0.

 PT có hai nghiệm phân biệt.

x1=  ;     x2=

Vậy x = 3 thì k= - 42

Với k = - 42 thì nghiệm còn lại là x = -7.

Nêu điều kiện để PT bậc hai có 2 nghiệm phân biệt.

- PT (1) là PT bậc 2 chưa?

- Phương trình (1) có 2 nghiệm khi nào?

HS thảo luận nhóm

Giải D> 0 để tìm m.

 

 

 

 

HS trình bày bài làm

Nhận xét- sửa sai

 

Học sinh làm xong bài tập giáo viên đặt câu hỏi.

- Với m = ? thì Pt (1) vô nghiệm, có nghiệm kép.

- Tương tự với PT (2).

 

GV yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi:

- PT ax2 + bx + c = 0 có nghiệm kép khi nào?

 

- PT đã cho là PT bậc 2 khi nào?

- Hãy giải để tìm m.

 

 

 

Làm BT

GV cho học sinh nêu muốn biết PT có nghiệm mà không giải ta dựa vào đâu?

 

GV đưa đề bài lên bảng  gọi 1 học sinh đọc đề bài.

+ Cho học sinh tính D’.

+ Tìm m để PT có 2 nghiệm 1 nghiệm kép, vô nghiệm.

 

 

 

 

 

 

GV đưa  đề bài lên bảng gọi học sinh đọc và yêu cầu học sinh suy nghĩ trả lời.

 

 

 

 

 

GV cho học sinh nêu cách làm phần a.

GV cho học sinh làm và gọi 1 học sinh trình bày.

 

 

 

 

 

Nêu cách làm phần b.

Gv cho học sinh làm và gọi học sinh trả lời.

Tính nghiệm của PT (1) trong trường hợp

m = .

 

 

 

Yêu cầu như phần b

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo dõi

 

Ghi chép

 

 

Tính toán

 

Ghi chép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo dõi

Ghi chép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chép

 

Tính toán

Bài 3: Tìm giá trị của m để PT sau có 2 nghiệm phân biệt.

a. 2x2 – 6x + (m + 7) = 0

b. mx2 – 2(m-1)x + m + 1 = 0          (2)

Bài làm:

a. PT (1) có 2 nghiệm phân biệt.

D> 0  36 – 4.2 (m + 7) > 0

36 – 8m – 56 > 0

-8m > 20   m <

b. PT (2) có 2 nghiệm phân biệt:

 

Û  m = ≠ 0

 

D> 0       

 

Û   m ≠ 0

 

4 (m - 1)2 – 4m (m + 1) > 0 (3)

 

Giải đk (3).

(3) Û 4m2 – 8m + 4 – 4m2- 4m > 0.

Û  - 12m > - 4Û m <

Kết hợp đk(*) ta có:

Với m < và m ≠ 0 thì PT (2) có 2 nghiệm phân biệt.

 

Bài 4: Tìm giá trị của m để Pt sau có nghiệp kép:

a. (m - 1)x2 + (m  - 2) = 0.

b. (m + 2 )x2 + 6mx + (4m + 1) = 0.

Đáp số: a. m = 2.,

b.m =   hoặc m = -5/2

 

Bài 5( B22 -SGK).

PT đều có 2 nghiệm phân biệt vì a , c trái dấu.

 

 

Bài 6( B24 -SGK).

PT: x2 - 2 ( m - 1)x + m2 = 0.

(Có a = 1; b’ = - (m - 1)); c = m2)

D’= - 2m + 1

+ NếuD’ > 0 Û - 2m + 1 > 0 Û m <.

Thì PT có 2 nghiệm phân biệt.

+ Nếu D’ = 0Û -2m + 1 = 0

ó m =  thì Pt có nghiệm kép:

+ Nếu D’ < 0 Û m >. Pt vô nghiệm.

 

Bài 7: Để CM PT:

x2 – 2mx – m – 3 = 0 có 2 nghiệm phân biệt thì D’ > 0 với mọi giá trị của m

Bài 8:

Cho PT (m - 4)x2 – 2mx + m – 2 = 0 (1)

a. Tìm m để Pt có nghiệm x =

b. Tìm m để PT có nghiệm kép.

c. Tìm m  để PT có 2 nghiệm phân biệt.

Bài làm:

Thay x =  vào PT (1) ta được:

(m - 4).2 – 2m .  + m – 2 = 0.

Û 2m – 8 – 2m. + m – 2 = 0.

Û (3 – 2.)m – 10 = 0.

Û m =

b. PT (1) có nghiệm kép:

 

 

Û   m – 4 ≠ 0  Û   m ≠ 4

 

D’  = 0            m2 – (m - 4)(m - 2) = 0

 

 

Û    m ≠ 4

 

        m =

Vậy với  m =  thì pt (1) có nghiệm kép

 

c. PT (1) có 2 nghiệm phân biệt:

 

 

Û   m – 4 ≠ 0  Û   m ≠ 4

 

D’  > 0              m >

 

4. Củng cố.

- nhắc lại công thức nghiệm , công thức nghiệm thu gọn của PT bậc 2 một ẩn .

- Học sinh làm bài tập 15, 16 (b, d, f) (SGK).

5. Hướng dẫn về nhà:

        - Làm BT 23 (SGK) + BT (SBT)

- Học thuộc công thức nghiệm của PT bậc 2. Làm BT 24, 25, 26 (SGK 40 - 41)

  • HS KT : Học thuộc công thức nghiệm, công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai 1 ẩn.

Ngày 27/03/2021.

BGH duyệt T58-59.

 

 

Phạm Thị Thanh Lương

 

Tác giả: Vũ Thị Thanh
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Hôm qua : 7
Tháng 06 : 334
Năm 2021 : 2.975