Thursday, 24/06/2021 - 13:20|
CHUNG SỨC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 2/9.

Bài giảng hóa học 9

Bài giảng hóa học 9

Ngày soạn: 27/3/2021

Ngày dậy : 9C 01. 9ABD 02/4/2021                                                                                                         

 

Tiết 56 : Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

 

I. MỤC  TIÊU:

1.Kiến thức :Biết được:

- Hiếu  được  mối liên hệ giữa các  chất etilen, rượu etilic, axitaxetic, và etylaxetat.

2.Kỹ năng :

-Thiết lập được sơ đồ mối liên hệ giữa quen, ancol etylic, axit axetic, este etyl axetat.

-Viết các PTHH minh họa cho các mối liên hệ.

- Tính hiệu suất phản ứng este hóa, tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp lỏng.

3.Thái độ : - Giúp HS yêu thích môn học để vận dụng kiến thức vào trong cuộc sống.

4. Năng lực cần hướng đến:

 

Năng lực chung

Năng lực chuyên biệt

- Năng lực phát hiện vấn đề

- Năng lực giao tiếp

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tự học

- Năng lực sử dụng CNTT và TT

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học

- Năng lực thực hành hóa học

- Năng lực tính toán

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.

 

II.CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS  

1. Đồ dùng dạy học:

a. Giáo viên : Các sơ đồ chuyển hoá giữa các hợp chất.

b. Học sinh: Tìm hiểu nội dung bài học trước khi lên lớp

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

 

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bài

Hoạt động 1 : Khởi động

-GV: Kiểm tra bài cũ

- HS1: Nêu đặc điểm cấu tạo và tính chất hoá học của axit axetic? Viết các PTHH minh họa.

-GV đặt vấn đề: Các em đã học về hidrocacbon,  rượu etylic, axit axetic . Vậy các hợp chất trên có mối liên hệ với nhau  như thế nào? Chúng có thể chuyển đổi cho nhau được không?Các em sẽ được tìm hiểu trong tiết học ngày hôm nay.

-HS lên bảng

 

 

-HS chú ý lắng nghe.

Hoạt động 2. Nghiên cứu, hình thành kiến thức

a.Mục tiêu:

- Hiếu  được  mối liên hệ giữa các  chất etilen, rượu etilic, axitaxetic, và etylaxetat.

b. Phương thức dạy học: Thảo luận nhóm – Đàm thoại – Làm việc cá nhân

c. Sản phẩm dự kiến: HS trình bày được nội dung các phần kiến thức theo yêu cầu của giáo viên.

d. Năng lực hướng tới: Năng lực phát hiện vấn đề, sử dụng ngôn ngữ hóa học, thực hành thí nghiệm, năng lực giải quyết vấn đề.

- GV:  Giới thiệu giữa các hợp chất hữu cơ trên có mối liên hệ với nhau.

- GV: Treo sơ đồ câm lên bảng và cho HS hoàn thành sơ đồ ,viết PTHH tương ứng.

(Phụ đạo HS yếu kém)

- GV: Nhận xét và sửa sai và đánh giá.

 

 

 - HS: Nghe giảng.

 

 

-HS:  Hoàn thành sơ đồ và viết PTHH.

 

 

-  HS: Ghi bài.

 

 

 

I.SƠ ĐỒ LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC

C2H4 + H2O     C2H5OH

C2H5OH + O2 CH3COOH +H2O

CH3COOH +  C2H5OH CH3COOC2H5 +  H2O

 

Hoạt động 3. Luyện tập

Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học xong, luyện tập các kiến thức đã học

Phương thức dạy học:Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.

Sản phẩm đạt được: Bài làm của học sinh, kĩ năng tính toán hóa học

Năng lực hướng tới: Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ Hoá học, năng lực tính toán.

- GV: Hướng dẫn HS làm bài tập 1b SGK/ 144

(Phụ đạo HS yếu kém)

- GV gọi 2HS lên bảng làm và chấm điểm 5 HS làm bài nhanh nhất.

- GV: Nhận xét và đánh giá.

 

- GV: Hướng dẫn HS làm bài tập 4  SGK /144:

 

+ Tính mC, MH.

 

 

+ Suy ra số nguyên tố có trong hợp chất A.

 

 

 

+ Lập tỉ lệ và suy ra CT chung.

 

+ Từ tỉ khối của A so với hiđro => n => CT đúng của A.

 

- Kết luận các bước giải của bài toán lập công thức hoá học

 

 

 

-GV: Từ bài tập trên yêu cầu HS rút ra các bước tính toán dạng bài xác định CTPT.

 

 

 

 

GV phát phiếu học tập cho HS hoạt động cá trong vòng 5 phút yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ học tập

Bài tập: Cho 22,4 lít khí etilen ( đktc) tác dụng với nước có axit sunphuric làm xúc tác, thu    được 13,8 gam rượu etylic. Hãy tính hiệu suất phản ứng cộng nước của etilen.

a)Viết phương trình hóa học

 

b) Tính số mol của C2H4

 

GV hướng dẫn HS

 

+ Dựa vào PTHH tính số mol của C2H5OH

 

+ Tính khối lượng của C2H5OH theo PTHH

+ Tính hiệu suất của phản ứng:

 

 

 

 

 

 

 

 

-GV thu phiếu về nhà chấm, gọi hs lên bảng làm bài tập

-GV nhận xét chốt kiến thức

- HS: Làm bài tập vào  vở theo hướng dẫn.

BT1 SGK/144

CH2 = CH2 + Br2  CH2Br – CH2Br

n CH2 = CH2 (- CH- CH2 - )n

 

- HS: Lên bảng làm và 5 HS làm xong sớm nhất mang vở lên chấm.

-HS: Ghi nhớ và ghi bài.

 

-HS: Làm bài tập 4 theo hướng dẫn.

Bài 4/144

=>23 – (12 + 3) = 8 (g).

a) Vậy trong A có C, H, O

b) Gọi CTTQ là: (CxHyOz)n (x, y, z, n nguyên dương).

Ta có:

Vậy công thức chung của A là:(C2H6O)n

=> 46n = 46 => n= 1

=> CT đúng là: C2H6O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-HS: Rút ra các bước tính toán dạng bài xác định CTPT.

a)C2H4 + H2O C2H5OH

1mol     1mol              1mol        

b) Số mol của C2H4

 + Dựa vào PTHH tính số mol của C2H5OH

 

 

+ Khối lượng của C2H5OH theo PTHH:

+ Hiệu suất của phản ứng là:

 

-HS lên bảng làm bài

 

-HS chú ý lắng nghe

      

 

V. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

1. Tổng kết

-GV:

+Đánh giá nhận xét tinh thần thái độ của HS trong tiết học.

+Chốt lại kiến thức đã học.

2. Hướng dẫn tự học ở nhà   

- Bài tập về nhà: 2,3 SGK/ 144.

 

Tác giả: Thanh Xuyên
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Hôm qua : 7
Tháng 06 : 334
Năm 2021 : 2.975