Wednesday, 25/05/2022 - 23:59|
CHUNG SỨC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 2/9.
cv 678/CTK-TCHC - 1/10/2021 - Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên V/v đề nghị không cung cấp thông tin cho đối tượng mạo danh cán bộ Cục Thống kê
Văn bản liên quan