Monday, 10/05/2021 - 09:32|
CHUNG SỨC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 2/9.

CHUYÊN ĐỀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH THAM GIA CUỘC THI KHỞI NGHIỆP NĂM 2020

CHUYÊN ĐỀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH  THAM GIA CUỘC THI KHỞI NGHIỆP NĂM 2020

 TRƯỜNG THCS BÌNH SƠN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           TỔ SINH HÓA                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Số:          /KH-SGDĐT                  Bình Sơn, ngày 23 tháng  9  năm 2020

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH  THAM GIA CUỘC THI KHỞI NGHIỆP NĂM 2020

 

Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục;

Căn cứ Kế hoạch số 239 /KHHYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/quyet-dinh-929-qd-ldtbxh-2019-de-an-ho-tro-hoc-sinh-sinh-vien-khoi-nghiep-418844.aspx"-BGDĐTHYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/quyet-dinh-929-qd-ldtbxh-2019-de-an-ho-tro-hoc-sinh-sinh-vien-khoi-nghiep-418844.aspx" ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1715/QĐ-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên khởi nghiệp” năm 2020 (SV-STARUP-2020).

     Tổ Sinh Hóa thực hiện chuyên đề hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi khởi nghiệp của trường THCS Bình Sơn, năm như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

          1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông và các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, trong tổ về khởi nghiệp, giúp Hs chủ động tiếp cận hệ sinh thái khởi nghiệp trong giai đoạn năm 2020- 2025;

        2. Tổ chức tìm tòi ý tưởng tham gia Cuộc thi khởi nghiệp năm 2020.

        3. Lựa chọn được dự án xuất sắc tham dự Cuộc thi “Học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ 3, năm 2020 cấp thành phố;

        4. Kết nối các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp tại các đơn vị trường . Tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ học sinh hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho học sinh sau khi ra trường.

II. Nội dung thực hiện

1. Công tác truyền thông

a) Tuyên truyền, phổ biến để HS toàn trường  biết, khai thác, cập nhật thông tin, kiến thức trên cổng http://www.congkhoinghiep.vn; cổng http://dean1665.vn và Fanpage của Chương trình:

https://www.facebook.com/khoinghiepquocgiaHSSV;

 b) Huy động sự tham gia của các cơ quan truyền thông vào việc xây dựng, triển khai các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về hoạt động hỗ trợ học sinh khởi nghiệp;

          2. Công tác hỗ trợ đào tạo

- Phối hợp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn các kiến thức cơ bản về khởi nghiệp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên hướng nghiệp tại tổ Sinh - Hóa trường THCS Bình Sơn.

- Tham gia tư vấn, giao lưu, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm cho học sinh và đội ngũ cán bộ tư vấn hỗ trợ học sinh khởi nghiệp trong  nhà trường;

- Tăng cường tổ chức các hoạt động thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp trang trại tại địa phương…tạo điều kiện cho học sinh được tiếp xúc với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Bảng phân công nhiệm vụ

Thời lượng

Người thực hiện

Phụ trách máy

Viết biên bản

Tham gia xây dựng

Thời gian thực hiện

Ghi chú

45 phút

 

Trịnh Thị Vui

Lê Văn Tuyên

Triệu Thị Dung

Tất cả các gv có chuyên môn sinh

1/10/2020

 

- Đ/c Vui báo cáo trước tổ về kế hoạch đã biên soạn

- Các đồng chí trong tổ góp ý

+ Thời lượng

+ Phương pháp kĩ thuật

+ Khâu tổ chức

+ Dự kiến những thuận lợi và khó khăncủa học sinh khi tham gia chuyên đề hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi khởi nghiệp năm 2020.

+ Hs báo cáo dự án đã chọn thi cấp thành phố.

+ Người dự ngồi ở vị trí cuối lớp

- Đồng chí tổ trưởng chốt lại những nội dung đã thảo luận và yêu cầu các giáo chịu trách nhiệm hướng dẫn hs tham gia cuộc thi khởi nghiệp năm 2020 tiếp tục hướng dẫn để đạt kết quả tốt trong cuộc thi.

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

 

 

 

HT.Phạm Thị Thanh Lương

TỔ TRƯỞNG CM

 

 

 

                    Trịnh Thị Vui

 

 

Tác giả: Trịnh Thị Vui
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 16
Tháng 05 : 240
Năm 2021 : 2.215