Monday, 10/05/2021 - 09:01|
CHUNG SỨC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 2/9.

Ngày 17/8/2020 Thanh tra Sở nội vụ tỉnh Thái Nguyên về làm việc tại trường.