Wednesday, 25/05/2022 - 23:45|
CHUNG SỨC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 2/9.

Ngày 17/8/2020 Thanh tra Sở nội vụ tỉnh Thái Nguyên về làm việc tại trường.