Thursday, 26/05/2022 - 00:17|
CHUNG SỨC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 2/9.

Liên đội THCS Bình Sơn tổ chức Hội thu “Kế hoạch nhỏ” năm học 2020 - 2021 dưới hình thức thu gom vỏ lon bia và giấy vụn, chai nhựa, bìa cứng...

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020- 2021 của Liên đội; Thực hiện theo Kế hoạch số 76 -KH/HĐĐ của HĐĐ tp Sông Công về việc triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” giai đoạn 2020 – 2023; Sáng ngày 12,13/03/2021 Liên đội THCS Bình Sơn đã tổ chức Hội thu “Kế hoạch nhỏ” năm học 2020 - 2021 dưới hình thức thu gom vỏ lon bia và giấy vụn, chai nhựa, bìa cứng...

Kết quả thu được từ ngày 12/03 đến ngày 13/03/2021 toàn Liên đội thu được:

1.Giấy vụn bìa cứng :144kg.

2. Vỏ lon bia là: 3746 vỏ lon.