Wednesday, 25/05/2022 - 22:37|
CHUNG SỨC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 2/9.

Liên đội THCS Bình Sơn tham gia Liên hoan các đội tuyên truyền măng non cấp Thành Phố ăm học 2020-2021

Liên đội THCS Bình Sơn tham gia Liên hoan các đội tuyên truyền măng non cấp Thành Phố ăm học 2020-2021

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020- 2021. Thực hiện kế hoạc số 07-KH/TĐSC- PGDĐT ngày 8/1/2021 của Thành Đoàn, Phòng GDĐT thành phố về tổ chức Liên hoan các đội tuyên truyền măng non cấp Thành Phố năm học 2020-2021.

 Liên đội THCS Bình sơn đã thành lập Đoàn tham gia, lên kế hoạch tập luyện cụ thể và đưa Đoàn tham gia Liên hoan Tuyên truyền măng non cấp Thành phố vào ngày 28/4/2021. Với 2 phần thi: Kiến thức và phần thi Sân khấu hóa, Đạt giải khuyến kích khối THCS .

 Đạt được thành tích này là nhờ có sự chỉ đạo giúp đỡ tận tình của Ban giám hiệu, Tập thể cán bộ giáo viên các thầy cô giáo, Hội CMHS của nhà trường, đặc biệt là sự chăm chỉ cố gắng luyện tập của 20 em học sinh trong đoàn tham gia.


Tác giả: Lương Thị Phượng