Monday, 10/05/2021 - 09:15|
CHUNG SỨC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 2/9.

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi thành phố Sông Công Năm học 2020- 2021

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BGDĐT ngày 19/12/2012 của Bộ GDĐTvề việc Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi;
Căn cứ Kế hoạch số 610/KH-GDTH ngày 28/9/2020 của Phòng Giáo dụcvà Đào tạo thành phố Sông Công về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2020-2021;
Căn cứ Công văn số 618/PGDĐT-GDTrH ngày 30/9/2020 của phòng Giáodục và Đào tạo Sông Công về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020 - 2021;
Phòng GDĐT thành phố Sông Công xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi năm học 2020-2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH  Tổ chức Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong  Hồ Chí Minh giỏi thành phố Sông Công  Năm học 2020- 2021

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 16
Tháng 05 : 240
Năm 2021 : 2.215